RYGGSØYLEN OG DEN STORE HJERNESKALLEN

Outdoor sculpture  

Wildlife Sculpture Park, Nesodden, 2017-20
Curated by NIKOTIN


Sculpture, plexi tube, aspirotor, solar powered lamp, fishing line, hair and survival blanket


Sculpture, plexi tube, aspirotor, solar powered lamp, fishing line, hair and survival blanket

Dummy for det menneskelige Dikt, Andrea Bakketun

En enslig tråd - selv-replikerende
En RNA verden
Musikalsk utvalg fra ulike tider og kulturer
55 gamle og moderne språk

Skrevne beskjeder med matematiske og fysiske kvantiteter
Kjemisk komposisjon

Ørsmå hulrom i mineraler
Kan ha vært de første celleveggene

Kjernetråd med hår og overlevelsesteppe
Den menneskelige tilkortkommenhet, eller ønsket om å skape magi

En tidskapsel for å unnslippe jordens indre eller ytre

Luftvei
Respirasjon
Desperasjon
(39°10’11N26°14’3Ø)

En gjenstand som erstatter en annen
Eller markerer stedet der den andre mangler

Ryggsøylen og den store hjerneskallen

Sårbarheten
En flaske i det kosmiske hav
Bølger, vind, torden og dyr
Fragmenter av lidelse som kommer tettere på

Warp rør

Med opptak av hjernebølger
Der hun tenkte på jordens historie
Sivilisasjoner og problemene de møter
Og hvordan det er å forelske seg

Våre lyder, våre bilder, våre systemer, våre tanker og følelser
Partikler og bakterier beveges i retning av svelget

DNA, menneskelig anatomi og reproduksjon
Solsystemet og dets planeter
Nedfallsvindvifte
Stemmeboksen

Vinden modellerer en foranderlig form
Solen belyser etter mørkets frambrudd

De fanger opp næringspartikler og beveger organismen

Transport til en annen virkelighet
Insekter, planter og landskap

Nematodene er, målt i biomasse, vanligst på kloden
De har en langstrakt, glatt kropp med stillestående flimmerhår

I øret vibrerer de ved lyd
I egglederne fører de egg mot livmoren
Legemet er overgitt kreftene

Lufter ut indre trykk