Sammen med gravene, opp fra gravene, i Assistentkirkegården står gamle trær.
Mange av dem har store rirkuler. Rirkuler dannes når treet utsettes for stress, som ved en skade eller infeksjon av sopp eller virus. Det deformerte og fortettede trevirket brukes ofte av treskjærere og er også ofte det samenes runebommer (sjamantrommer) lages av.Sjelemesse (katolsk begravelsesseremoni) ble av og til holdt for pasienter før de ble tatt inn i St.Jørgens Hospital, fordi de ble isolert der fem til de døde.