Stedet har skiftende inventar.
Små zip-poser stikkes inn i muren.
Steiner dras ut av muren for å finne det som er gjemt.

Noen og tar en øl eller en pause-sigg

Tar bilde av Welhaven-statuen

I bakgrunnen skimter du muren som fører inn til St.Jørgens hospital, så sliten at det ser ut som om den er i ferd med å smelte

De vakreste stedene i en by har sprøyter