I forordet til “Siælens Sang-Offer” skrev hun Ny sorg foraarsagede nye sange, etter å ha mistet sju av sine ni barn.

I kobberstikket - som fantes i førsteutgivelsen av “Taare offer” har kunstneren lagt inn tidsriktige symboler - en hodeskalle (memento mori - husk din dødelighet) og timeglass.

...
Grand Mercy, mein lieber Frater,
Hæderlig Hr. Peter Dass,
Vi vil være Camerater,
Falder det ham saa til pas.

Jeg som een Poete Unge,
Byder frem, hvad ieg formaar,
J een simpel Qvinde Tunge
Jngen høy Discurs bestaar.
Om ieg zwischen uns at sige,
Kand lidt meer end Fader Vor,
Maa ieg for de Lærde viige,
Buxefolket
(menn) gaar dog for.

(Fra Taare-offer, Dorothe Engelbretsdatter, 1685)


Et ansikt som ikke er som et vanlig ansikt. Det er noe modellert over det.

En slags bjeffing som også kunne være en kvinnes rop.