Om man er sensitiv eller instiller seg på riktig frekvens

kan man ta inn radiobølger,

høre bruddstykker av stemmer, musikk, lyderSvinger med stokken for å skape et utilgjengelig rom