Hvordan hadde
dette rommet luktet om det hadde vegger?