PUCK

Solo exhibition 

Kunstnerforbundet, Oslo, 2017

Installation view


Motstand (Resistance), sculpture, copper tube, glass container, salt solution, air pump, rubber hose, 20 x 250 cm


IV from the series Chemical Spills, magnesium sulphate and rubber spray on paper, 55,2 x 73 cm


Motstand (Resistance), sculpture, copper tube, glass container, salt solution, air pump, rubber hose, 20 x 250 cm

IV from the series Chemical Spills, Magnesium sulphate and rubber spray on paper, 55,2 x 73 cm 

Sun shades (Man, dog and spirit), sun shade with photo print, 37 x 42 cm


Holes in the theory, 2017
Digital video with sound, loop, screened on LCD monitor, duration: 17:25 min, excerpt: 02:09  


Interior, photoprint on vinyl, 145 x 296 cm

Press release (NO)

Et presset tobakksrusk funnet i boken Norsk Kunsthistorie II mellom to av kunstneren Halfdan Egedius’ verk, en handel etter Krystallnatten, personlige skildringer av mennesket Munch, brevvekslingen med døtrene under krigen og en hund ved navn Puck. Disse er utkrystalliserte punkter fra et liv, som har blitt stående igjen i ettertiden.

I utstillingen Puck kretser en personlig narrativ rundt fragmenter av hittil uskreven kunsthistorie, basert på reminisens etter en kunsthandler. Ved å ta utgangspunkt i gjenstander og omgivelser jobber Bakketun frem skjeletter for menneskenes historier og indre verden. Hun tematiserer rundt menneskets søken etter tingenes historie, og hvordan denne er knyttet opp mot mening i vår egen eksistens. Søket er som et forsøk på å klatre i et fjell av støvpartikler, konklusjoner forblir utenfor rekkevidde.

Et videoverk, saltkrystaller på papir og skulpturer konstruert med kobberrør er noe av det man kan se i utstillingen. En saktegående krystalliseringsprosess integrert i en av skulpturene skaper kontinuerlig forandring under utstillingsperioden, uten at endringen er synlig for det blotte øye.

Bakketuns skulpturer, installasjoner og videobaserte prosjekter vokser ut av en fascinasjon for fysiske forandringer og bevegelse i våre omgivelser, – samtidig som de springer ut fra en gjennomgående interesse for den menneskelige psyke. Nitidig utprøving av objekters kinetiske og metafysiske potensial, og observasjon av endringer og spenningsfelt i våre omgivelser, kjennetegner hennes arbeidsprosess. Referanser til vitenskap, okkultisme og det hverdagslige danner krysningspunkt og nye forbindelser mellom virkeligheter der det ikke finnes absolutte sannheter.