BAKLENGS INN I OKULARET

Duo exhibition, Bakketun & Norum 

Trøndelag Senter for Samtidskunst, Trondheim, 2018

Installation view


Motstand (Resistance), sculpture, copper tube, glass container, salt solution, air pump, rubber hose, 20 x 250 cm


Chemical Spills series, chemicals and water color on paper

Installation view

Rom og Ånd, sun shade with photo print, 37 x 42 cm


Photo print on PVC banner, water color, aquarium with artificial hair, pump, UV-light

Installation view


Installation detail, aquarium with artificial hair, pump, UV-light

Installation detail, oil paintings, sculpture, water color

Installation detail, epoxy, glass fiber, wooden sticks

Installation view, black box

Installation detail, black box, oil painting, video projection

Installation detail, black box, light sheet, projector, crystal ball, projection


Installation detail, black box, light sheet, projector, crystal object

Text by Eline Bjerkan

Utstillingen Baklengs inn i okularet er en flerdimensjonal installasjon, som er laget spesifikt til kunstsenterets lokaler. Installasjonen består av maleri med lyd, krystalliserte kjemikalier, video og optiske elementer. Et okular er linsen i et optisk instrument. Denne linsen vender mot øyet som betrakter objektivet. Utstillingstittelen antyder en dreining inn mot det personlige: mot sjelen og det menneskelige indre. Samtidig refererer tittelen til det som blir forstørret av objektivet i en kikkert eller et mikroskop – det som er utenfor, men som subjektet må forholde seg til.

Andrea Bakketun (f.1983), Trondheim, og Christian Tony Norum (f. 1980), Oslo, møttes på Kunstakademiet i Oslo hvor de begge tok sin mastergrad i kunst. Siden 2012 har de vist arbeider både nasjonalt og internasjonalt. I 2015 vant de Sparebankstiftelsen DnB NOR’s kunststipend, med påfølgende soloutstilling på Oslo Kunstforening i januar 2018. Utstillingen støttes av Statens utstillingsstipend.